Vítejte na stránkách projektu setkávání kultur na platformě hudby. Organizujeme pro Vás hudební workshopy s vynikajícími hudebníky z celého světa a dáváme tak příležitost k interakci se zástupci odlišných kultur.

Tento projekt: „Setkávání kultur na platformě hudby – série workshopů na podporu multikulturalismu a kulturní rozmanitosti“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0113) je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

O projektu

Projekt série hudebních workshopů je zaměřen na přípravu a realizaci workshopů na podporu respektu ke kulturním odlišnostem a rozmanitosti, na podporu kulturního povědomí společnosti a vyjádření kulturní rozmanitosti jednotlivých skupin a národů prostřednictvím specifických hudebních stylů. Aktivity projektu prostřednictvím vzájemného poznání a porozumění v kulturní oblasti zároveň slouží jako prevence extremismu. Součástí projektu je realizace osmi workshopů na podporu multikulturalismu a kulturního porozumění na platformě hudby za účasti významných představitelů a interpretů jednotlivých hudebních stylů jako lektorů. Dílny jsou určeny široké laické veřejnosti se zájmem o hudbu a kulturu.

Pořadatel projektu

Občanské sdružení JAZZFESTBRNO je pořadatelem mezinárodního jazzového festivalu stejného jména. Za jeho vznikem stojí brněnští profesionální hudebníci, které k založení nové hudební tradice podnítila sílící potřeba zaplnit mezeru na brněnském hudebním trhu a absence výrazné mezinárodní jazzové platformy v Jihomoravském kraji.
Úvodní ročník festivalu se uskutečnil v roce 2002 a za první desetiletí své existence si akce našla pevné místo na kulturní mapě republiky i střední Evropy. V současnosti patří mezi nejvýznamnější jazzové přehlídky v ČR a jeho jméno se dostalo do povědomí nejen českých, ale i zahraničních fanoušků jazzu.
Festival JAZZFESTBRNO je přehlídkou mapující současný stav žánru jazzu. Představuje nejen hlavní proud, ale i moderní trendy široké paletě fanoušků hudby. Díky festivalu se jarnímu Brnu každoročně představují jak světové jazzové hvězdy, tak vynikající domácí interpreti. Akce dává příležitost také nadějným a sdělným kapelám z domova i zahraničí, pro aspirující hudebníky pořádá workshopy, jamsessions a klubové akce.
Právě pořádání workshopů je neodmyslitelnou součástí festivalu již od jeho počátku. Dosud konané workshopy byly určeny především profesionálním a amatérským hudebníkům a studentům hudebních škol, některé z nich byly pořádány na půdě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Během let bylo možné sledovat vzrůstající zájem o účast na workshopech, a to nejen ze strany odborné, ale i laické veřejnosti. Proto se organizátoři rozhodli poskytnout zájemcům o vzdělávání se v oblasti hudby novou příležitost k rozvoji ve formě rozšířené nabídky takto tematicky zaměřených kurzů, kterých v České republice prakticky nemají obdoby.
Tak se zrodil projekt Setkávání kultur na platformě hudby, série workshopů, která je určena široké veřejnosti. Záměrem je jednak přispívat ke zvyšování znalostí a dovedností zapojených osob v oblasti hudby, dále pak otevírat obecnější kulturně-společenská témata a problémy související s dnešní diverzifikovanou multikulturní společností a podporovat porozumění pomocí univerzálního jazyka, kterým hudba bezesporu je.

O projektovém partnerovi

Partnerem projektu se stala Janáčkova akademie múzických umění v Brně, která dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením JAZZFESTBRNO při přípravě a realizaci řady aktivit v oblasti hudebního vzdělávání včetně společného pořádání workshopů. Sama má také bohaté zkušenosti s pořádáním projektů v oblasti hudebního vzdělávání a věnuje se oblasti celoživotního vzdělávání v rámci své doplňkové činnosti.

JAMU jako partner projektu figuruje ve všech jeho fázích. Zástupci akademické obce se podíleli na sestavení myšlenkového konceptu, během právě probíhající realizace fungují jako odborní konzultanti, jako zdroj svých kontaktů na potenciální lektory. Podílejí se na publicitě projektu a informování veřejnosti o jeho konání, zprostředkovávají kontakty na cílovou skupinu.

ORGANIZAČNÍ TÝM:

MgA. Vilém Spilka – koordinátor workshopů
spilka@musicworkshops.cz

MgA. Vlastimil Trllo – finanční manažer
trllo@musicworkshops.cz

MgA. Irena Dvořáková – administrativní asistent
+420 724 704 181
dvorakova@musicworkshops.cz

Ing. Luděk Navrátil – manažer projektu
navratil@musicworkshops.cz

Vlasta Piskačová – technický asistent koordinátora
piskacova@musicworkshops.cz

Workshopy

Improvizace v romské hudbě (historie a současnost)

Vlivy indické kultury na současnou hudbu

Střetávání židovských a křesťanských prvků v hudbě

Rasové a sociální aspekty interpretace jazzu, soulu, hip hopu a dalších typicky afroamerických hudebních stylů

Ovlivňování středoevropské hudby balkánskou kulturou

FENOMÉN FLAMENKA A JEHO PRORŮSTÁNÍ DO OKOLNÍCH KULTUR

Ruské a arménské inspirace v jazzu

Globální vliv latinskoamerické hudby

Registrace na workshopy

Vyberte Vámi zvolený workshop a po rozkliku se registrujte

2. Vlivy indické kultury na současnou hudbu

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

3. Rasové a sociální aspekty interpretace jazzu, soulu, hip hopu ...

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

4. Střetávání židovských a křesťanských prvků v hudbě

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

5. Ovlivňování středoevropské hudby balkánskou kulturou

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

6. Fenomén flamenka a jeho prorůstání do okolních kultur

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

7. Globální vliv latinskoamerické hudby

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

8. Ruské a arménské inspirace v jazzu

Více o workshopu
*Jméno:
*Příjmení:
*E-mail: Zde Vám bude zasláno potvrzení registrace.

* Povinné položky

Vaše případné dotazy zodpoví:
Irena Dvořáková
administrativní asistent
dvorakova@musicworkshops.cz
+420 724 704 181

 

Aktuality

Blíží se poslední dva workshopy projektu! Proběhnou 9. 10. a 21. 10. 2013.

Nezapomeňte se registrovat přes náš webový formulář!

 

Workshopy:

Globální vliv latinskoamerické hudby

9. 10. 2013, Sklepní scéna Divadla Husa na provázku, Zelný trh 9, Brno

Časy WS budou upřesněny

 

Ruské a arménské inspirace v jazzu

21. 10. 2013, Hudební fakulta JAMU, Komorní sál, Komenského nám. 6, Brno

Děkujeme za Vaši účast na srpnovém WS Fenomén flamenka a jeho prorůstání do okolních kultur. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Kontaktujte nás

Jestliže máte k akci jakékoli upřesňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy zodpoví:

Irena Dvořáková
administrativní asistent
dvorakova@musicworkshops.cz
+420 724 704 181

Sídlo:

JAZZFESTBRNO, o. s.
třída Generála Píky 9
Brno 613 00

Adresa pro korespondeci:

JAZZFESTBRNO, o. s.
Veveří 38
Brno 602 00